www.historicketelefony.cz
www.historicketelefony.cz
czech
 
  EUR
Málokterý technický prostředek změnil život lidí ve 20.století tak výrazně jako telefon. Dnes tato technika dosáhla díky mikroelektronice rozvoje, který posouvá naše možnosti o mnoho stupňů výše. Tyto přístroje mají ale také svoji historii, své předchůdce. Někteří z nás obdivují v soukromých sbírkách nebo v technickém muzeu "předky" dnešních telefonů. Jejich řemeslné zpracování a dobová technická řešení, do kterých bylo vloženo mnoho lidské dovednosti a důvtipu.
Proto jsem se rozhodl jít ve šlépějích konstruktérů, a v roce 1993 jsem založil firmu na výrobu historických telefonů.
V příloze se můžete podívat na Živnostenský list, Rozhodnutí ČTÚ 1, Rozhodnutí ČTÚ 2, Obchodní podmínky podpis

         Vladimír Jelínek, majitel